Zonguldak Hava Alani-
Anasayfa   Zonguldak   Saltukova   Hava Alani   Bize Ulaşın   Künye Anasayfam yap    Sık Kullanılanlara Ekle    Sayfayı Yazdır  
 Türkiye de araba bırakma serbest 13:22:58  VIP Servis 11:50:43  Ziraat Bankasi 15:57:01  2016 Sezonu 19:39:23  Belediyenin Çalışmalrı 19:06:06  Sezon Açıldı 20:58:47  Zonguldak Havaalanında 2014 23:49:40  VOSVOS Gelin arabası 21:32:15  Hava alanında seçim sonuçları 21:13:43  Cumhur Başkanlığı Seçimi 14:22:33
EREGLİ
Zonguldak Eregli

Anadolu?nun Kuzey Bat?s??nda Karadeniz k?y? yerle?mesi olan Zonguldak Ere?li, Anadolu?nun di?er bölgeleri gibi tarihçi ve arkeologlar?n yo?un ilgisini çekmemi?tir. Karadeniz Ere?li?nin tarihi ile ilgili yay?nlarda, Antikça? tarihçi ve co?rafyac?lar?n?n efsanelerle kar??m?? anlat?mlar?n?n etkisi görülür. Günümüzde ara?t?rmac? ve tarihçilerimiz Karadeniz Ere?li ile ilgili bilgiler verirlerken bu nedenlerden dolay? bilimsel izahlardan uzakla?m??lard?r. Antikça? kaynaklar?n?n efsanelerle ve Helen yay?lma ideolojileriyle kar??m?? tarihsel de?erlendirmeleri, Karadeniz Ere?li ara?t?rmac?lar?n? yan?lg?ya dü?üren en büyük tuzak olmu?tur. Bugüne kadar Karadeniz  Ere?li tarihi hakk?nda kronolojik s?ralama yap?lmad???için tarihçiler Karadeniz Ere?li hakk?nda de?i?ik tarihi anlat?mlarda bulunmu?lard?r. Karadeniz Ere?li?nin kurulu? tarihi tarihçiler taraf?ndan antik kaynaklar?n etkisiyle M.Ö. 550 y?l? olarak söylenmi?se de, 1930?lu  y?llarda Hitit  yaz?tlar?n?n okunmas?  sonucunda bu tarihlemenin  gerçe?i   yans?tmad???  ortaya  ç?km??t?r.
1990?l? y?llardan sonra Karadeniz Ere?li?de tesadüfen bulunmu? baz? tarihi eser parçalar? Karadeniz Ere?li tarihinin  M.Ö. 550 y?llar?ndan daha geç dönemlerde ba?lad???n? desteklemi?tir. Ayr?ca tarihçilerin sadece Karadeniz Ere?li kent merkezinden elde edilen veriler ?????nda hareket etmesi, Karadeniz Ere?li tarihi hakk?nda net sonuçlara ula??lmas?na engel olmu?tur. M.Ö. 550 y?l?ndan yakla??k 2000 y?l geride, M.Ö. 2500?lü y?llarda Karadeniz Ere?li ve çevresinde yerle?melerin oldu?u yap?lan arkeolojik ara?t?rmalar sonucunda ortaya ç?km??t?r. Bununla birlikte bilimsel ara?t?rmalar?n artmas? sonucunda Karadeniz Ere?li, efsaneler ile kar??m?? tarihinden kurtulacakt?r. Karadeniz Ere?li tarihini M.Ö. 2500?lü y?llardan ba?latmak, ara?t?rmac?lar için bir ???k ve te?vik olacakt?r.Haz?rlanan bu yay?n? bugüne kadar ki tüm tarih ara?t?rma ve yay?nlar?ndan ay?ran en önemli özellik ilk kez Karadeniz Ere?li tarihinin M.Ö. 2500?lü y?llardan ba?lat?lmas?d?r.
Ere?li turistik aç?dan görülmeye de?er bir tatil beldesidir. ?ehir içi ve Sahil çok bak?ml? oldu?u gibi Trafik s?k?nt?s?da elden geçiriliyor. ??sizli?in az oldu?u Kdz Ere?ili de ya?am standard?da ona göre yüksek. 

22:33:29
2009-08-19
Bu haber  126  kere okundu Yazıcıya Yolla

Resim Galerimiz

 


Genel Editör
Kahraman ARATOĞLU
 2016-04-17
Medeniyetleşmek bumudur?
Yazarlarimiz
Karl von Ottoman
 2015-03-29
Parkgebühr
TayyiB ERŞAHİN
 2014-09-19
İskoçya ayrılıyormu?
Sizden Gelenler
Siir
 2014-05-19
Rüzgar kırdı dalımı
Makale
 2014-08-02
Pensilvenya
Yorumlarınız
 2014-09-19
Artık Heyacan yok
Copyright ©2009 Zonguldak Hava Alani
Optimizasyon IE 5+ ve FF1+[ 1024 x 768 ] & Macromedia Flash
Sitede verilmis baglantilarin içeriklerinden sadece site sahipleri; yazilan yazilardan ise sadece yazarlari sorumludur.
Site içeriginin telfi hakki bildirilmeksizin kullanilmasi ve çogaltilmasi kanunen yasaktir.